You are currently viewing Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi
Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi

Tarımsal Yatırım Kredisi Nedir? Neden ve Nasıl Uygulanır? Sonuçları Nelerdir?

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi Ülkemizde olumsuz sonuçları görülmeye başlanan ithalat-ihracat dengesizliği ve bu durumun ekonomideki kötüleşmeye yansıması sonrası T.C Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınan kararlar ve yayınlanan tebliğ doğrultusunda devlet teşvikli tarımsal yatırım kredisi uygulamaları başlamış bulunmaktadır. Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğde ilk madde uyarınca amaç; üreticilerin tarımsal üretim süreçlerine yönelik finansal ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda bankalar da harekete geçmek için gecikmemiş, çiftçi ve üretici yararına uygun faizli tarımsal yatırım kredisi çalışmalarına başlamışlardır. Devlet teşviki ile atılan bu adım son dönemde arazisini verimli kullanamayan, tarlasını bırakıp kente göç etmek zorunda kalan birçok üreticinin ve çiftçinin yüzünü güldürmeye başlamıştır. En uygun kredi seçenekleri Uzmanlar Kredi danışmanlık

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi Bilindiği gibi ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için ekonomik anlamda dışa bağlılığı azaltmaları ve sürekli büyümekte olan bir üretim hacmi oluşturmak. Ülkeye para akışı sağlamaları gerekmektedir. Bu sayede güçlü bir ekonomiyle dünya sistemlerinde söz sahibi olabilen, kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde dışarıya ürün satışı yaparak ithalat hacmini büyütmek. Var olabilmek, varlıklarını sürdürebilmek için başka ülkelere muhtaç olmamaktadırlar. Pazarda ve sektörde böyle bir ilerleme sağlayabilmek adına ekonomiyi iyileştirme çabaları. Son günlerde devlet teşviki ile bankaların da çalışmalarıyla tarımsal yatırım kredisi ihtiyacını gündeme getirmektedir ve hızla ilerleyen bu uygulama çiftçi ve üreticiye derman olmaya başlamaktadır. Asker kredisi alabilirsiniz.

Çiftçi Kredisi Alma Şartları

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi Ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğumuz verimli tarım arazilerini finansal yoksunluklar nedeniyle efektif kullanamamaya başlayan çiftçiler bu sayede gerekli desteği elde etmiş ve üretim hacmini geliştirmeye doğru ilerlemektedirler. Özellikle bu finansal eksiklik nedeniyle son dönemde arazini süremeyen, aşı ve ilaçlamasını yapamayan, pazara ürününü çıkaramayan çiftçiler zarara uğrayıp köylerini ve arazilerini terk ederek kente göç etmeye başlamaktaydılar ve bu durum verimli olan toprakların verimsiz hale gelmesine, şehirde çarpık kentleşme yaşanmasına ve nihayetinde ekonomik anlamda ülke genelinde zararlara yol açmaktadır. Borç kapatma kredisi alıp borçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi Ancak uygulanmaya başlanan tarımsal yatırım kredisi adı altındaki ekonomik politikalarla ve teşviklerle üretici kesim arazilerine geri dönmeye ve topraklarına, tarımcılığa sahip çıkmaya başlamaktadırlar. Bankalar bu konuda oldukça hassas davranmaktadır. Düşük faiz imkanları ile çiftçilere sağladıkları imtiyazlarla finansal destek fonu oluşturmaktadırlar. Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere bankalar tarafından kullandırılacak toplam kredi miktarı krediye konu olan ürünler üzerinden yapılacak hesaplara göre belirlenmektedir ve bu kapsamda alanlarına ve üretim hacimlerine göre üreticilere 10.000.000 TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılarak finansal destek sağlanabilmektedir.

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi Nedir?

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi Kontrollü örtü altı üretim, yaygın bitkisel üretim, yem bitkisi üretimi, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, sera modernizasyonu, iyi tarım/organik tarım uygulamaları, tarımsal mekanizasyon(bu kapsamda traktör vs. tarım arazisi için kullanılabilecek araçlar), arazi alımı, soğuk hava deposu yatırımları ve tarımsal ürünlerin işlenmesi ve işletilmesi gibi alt alanları olan bu konuda bankalar %75’e varan indirimler sunarak üreticiye fon sağlamakta ve tarımsal yatırım kredisi çalışmalarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atmaktadırlar. Kredi alamıyorum diyorsanız Uzmanlar Kredi danışmanlık üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Devlet Teşviki Çiftçi Kredisi Özetle yapılan bu çalışmalar meyvesini vermeye başladığında hepimiz için daha verimli hale getirilmiş araziler ile çiftçi toprağını terk etmek zorunda kalmayacak ve tarımsal faaliyetlerimiz artacaktır. Ekonomi politikalarında devlet teşviki ile tarımsal yatırım kredisi desteği sayesinde hem köy-kent nüfus oranı dengede kalacak hem de ithalat-ihracat dengesi daha ılımlı düzeyde korunmaya başlanacaktır. Bunların sonucunda da güçlü bir ekonomi sağlanmış olacaktır.
Uzmanlar kredi danışmanlık borçsuz günler diler..

Bir cevap yazın