You are currently viewing Şahsi Borç Nedir?
Şahsi Borç Nedir

Şahsi Borç Nedir?

Şahsi edim, bir borç ilişkisinin temellerini kapsar. Borçlunun yerine getirme, alacaklı kişinin de isteme yükümlülüğüne verilen isimdir. Borç vermek veya alacağı istemek üzerine kuruludur. Hukuki sonuca bağlanan eylemlere olumlu edim, tam tersine olumsuz edim diyoruz.

 • Borç yerine getirildiği zaman alacaklı hukuken tatmin edilmiş olmak zorundadır.
 • Borç ilişkisi kurulduğu zaman edimin ifası belirlenmelidir.
 • Edim belirlenebilir olmak zorundadır.
 • Pek çok edim türü vardır.

Kredi Nedir?
Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı veya hizmet alımlarına yönelik kullandırılan kredilerdir. Akdedilen sözleşmede belirtilen kurallar karşılığında verilir.

 • Vade ve limit tek seferlik tanımlanmaktadır.
 • Vade sonunda bu limit tekrardan kullanılmaz.
 • Temel olarak bireysel krediler 4 ana kredi türünden oluşur.

4 ana kredi türünü şöyle açıklayalım;

 • İhtiyaç kredisi
 • Taşıt kredisi
 • Konut kredisi
 • İpotekli ihtiyaç kredisi

Edim türlerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Verme
 • Yapma
 • Yapmama
 • Şahsi
 • Maddi
 • Bölünebilir
 • Bölünemez
 • Ani
 • Sürekli
 • Dönemli

Borçlu olan kişi alacaklı kişiye bir şey vermeyi belirtiyor ise verme edimi,

Bir şey yaparak borcunu ödeyecek ise yapma edimi söz konusu olmaktadır.

Yapmama ediminden söz edelim. Bu edimde borçlu bir şey yapmamayı taahhüt eder. Buna bir örnek verelim. İnşaatı yapan kişi manzarayı kapatmama sözü verir. Bu durumda yapmama ediminden söz etmiştir.

 • Maddi edimde borçlu olan borcunu emeği ile değil, nakit ödeyeceğini taahhüt eder.
 • Taksitle ödenmesi mümkün borçlar bölünebilir,
 • Tüm olarak ödenmesi gereken borçlar bölünmez edim demektir.
 • Bir defada ödenen borçlara ani edim denir.
 • Belli dönemler içerisinde ödeniyor ise dönemsel edim denir.
 • Borç süreklilik arz etmekte ise sürekli edim söz konusu olur.
 • Satılan şeyin bedeli tek seferde ödeniyor ise ani edim demektir.

Şahsi Borç Ne Anlama Geliyor?
Borcunuz var ve alacaklı kişiye şahsi veya bedensel emek karşılığında ödeme yapıyorsunuz. Buna şahsi borç deniliyor. İş sözleşmelerinde işçiye olan borcun çalışarak ödenmesi de şahsi borçtur.

 • Şahsi borçta borçlunun vefatı ile borç sona ermiştir. Mirasçılara geçmez.
 • Borç şahsa aittir. Yalnızca şahsı bağlar.
 • Mirasçılara geçen borçlar maddi borçlardır.
 • Miras ile beraber varislere geçmektedir.

Kredi de şahsi borçlardan biridir. Bireysel kredi çektiğiniz zaman bunu geri ödemek ile yükümlü oluruz. Bundan dolayı kredi borcunuzu ödemekte zorluk çekiyor olabilirsiniz. Ya da borçlarınızı ödeyemiyorsunuzdur. Birden fazla bankaya borcunuz mu var? Gelin size borç birleştirme kredisinden söz edelim

Borç Birleştirme Kredisi Nedir?
Kredi borcu yapılandırması temel olarak iki sebepten yapılır. Bunlar, faizler düşünce mevcut kredi faizini düşürmektir. Bir diğer sebep ise ödemede zorlandığınız borçları düzene sokmak. Borç kapatma kredisinin bir diğer avantajı da ödemeleri düzene sokmaktır.

 • Faizler düştüğü zaman gerçekleştirilen yapılandırmada peşin olarak borç kapanır.
 • Ödemede zorluk çekilen borçlar için yapılandırma ise daha farklıdır.
 • Kredi ve kredi kartı borçları tek bir kredi altına toplanmaktadır.
 • Toplanan tüm borçların aylık taksiti başvuranın aylık gelirini karşılıyor olmalıdır.
 • Kredi notu da yeterli değil ise borç transfer işlemi ile tamamlanmaktadır.
 • Borç kapatma kredisi ile kredi notunuz da otomatik olarak yükselmiş olur.

Kredi Danışmanlık Başvurusu

Sitemizde yer alan KVKK Aydınlatma Metni
Please wait...

Bir cevap yazın