Skip to content Skip to footer

Öğrenim Kredisi

Öğrenim Kredisi Bireylerin eğitim hayatını  daha rahat geçirebilmek için ekonomik yönden bazen destek almaları gerekmektedir.  Bu anlamda da bireyler öğrenim kredileri kullanarak eğitim hayatlarına ekonomik anlamda rahatlatmaya çalışmaktadır.  Ancak öğrenim kredisini müracaat edebilmek ve bu krediden faydalanabilmek için bazı amaç ve usullerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle krediye başvuracak olan kişilerin müracaat formunu dağıtım ve kabulü merkezlerinden olarak doldurması gerekmektedir.  Daha sonra bu formu eksiksiz bir biçimde doldurarak yine dağıtım ve kabul merkezine teslim etmeleri gerekir.

 

Öğrenim Kredisi Nedir

Öğrenim kredisi imkânlarının faydalanmak isteyen bireyler krediye hak  kazandıkları zaman kredi genel müdürlüğü tarafından bir taahhütname hazırlanmıştır ve bunu imzalamaları gerekir.  Krediye kullandıkları zaman tabi olacakları sorumluluklar bu taahhütnamede açıkça belirtilmiştir. Krediye kullanabilmek için kişinin öncelikle öğrenci olması  gerekir.  Öğrencinin aynı zamanda reşit olması istenir ki eğer reşit değil ise velisinin  bu taahhütname imzalanması gerekecektir. Kredinin kullanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir.  Öğrenim kredisinden faydalanacak olan kişilerin burs almıyor olması aranan ilk  şarttır.  Sonrasında ise öğrenim kredisinin faydalanacak olan kişinin herhangi bir nafaka ya da yetim maaşı almaması,  asgari ücretli herhangi bir işte çalışmıyor olması şartı aranmaktadır.

 

Öğrenim Kredisi Kullanımı

Öğrenim Kredisi Yeni öğrenim kredisi imkânından faydalanmak isteyen kişinin daha önce herhangi bir lisans eğitimi almamış olması aranan şartlar arasındadır.  Ancak ön lisans eğitimi almış kişiler lisans eğitimi tamamlama sırasında kredi imkânlarından faydalanabilmektedir. Eğitim hayatında bir seneden fazla başarısız olan öğrenciler öğrenim kredisi imkânlarından yoksun bırakılmaktadır. Bu krediden faydalanabilmek için aranan bir şart ise kurumdan daha önce kredi kullanılmamış olmasıdır. Disiplin cezası alan öğrenciler,  gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,  yabancı uyruklu olanlar krediden faydalanamamakta, kredi almayı hak etmiş ise kredisi iptal edilmektedir.

 

Öğrenim Kredisi Müracaatları

Öğrenim Kredisi Kredi müracaatları yapıldıktan sonra gelen merkezci müracaat formları incelenmek bitti eve kişilerin beyanları ile bilgilerinin örtüşmediğine bakılmaktadır. Yapılan beyanlarda bir hata söz konusu ise müracaat tan sonraki 30 gün içerisinde bu hatanın düzeltilmesi gerekmektedir. Kredi’ye başvuranlar içerisinden ilk kez müracaat da bulunanların başvuruları değerlendirilmektedir.  Değerlendirme sonucunda krediye hak eden kişiler öğrenim gördükleri kurumlara bildirilirler.   İstenen belgeler eksiksiz tamamlayarak teslim edenler de krediden faydalanmaya başlarlar. Kredi almaya hak kazanmış her öğrenci için kurum tarafından bir dosya oluşturulmaktadır.

 

Öğrenim Kredisi Başvuru

Daha sonra kişileri bir hesap numarası verilerek bu hesap numarasına her ay belli bir miktarda kredi yatırılmaktadır. Kredi den faydalanan öğrenciler normal öğretim süreleri boyunca bu krediden faydalanmaktadır. Ancak normal öğretim süresinin üzerinde okulun uzatılması durumunda kredi ödemeleri dur durulmaktadır.

 

Öğrenim Kredisi Kimler Alabilir

Öğrenim Kredisi Normal öğretim süresinin bitiminden sonraki iki yıldan sonra ise tahsis edilmiş olan kredinin geri ödemesi gerçekleştirilmelidir. Öğrenim kredisi ödeneceği zaman kredi ödemeleri devlet istatistik enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksi ne bağlı artışlarla oluşturulmaktadır.  Ödenmiş olan krediyi toptan eşya fiyat endeksi oranındaki artışlar uygulanır ve faizli bir şekilde de mi gerçekleşir. Endeksin uygulanmasından sonra oluşturulan miktar taksitlendirilecek geri ödemesi gerçekleştirilir.  Ancak bu konuda endeks artışını eklemiş olan  miktarının yaklaşık %50 si kadar indirim yapılması söz konusu olabilmektedir.  İndirimden sonra öğrenim kredisi kullanmış olan birey ödeyeceği kredi borcu bakiyesi,  o güne kadar almış olduğu kredi miktarının 3 katından fazla olmamaktadır.  Öğrenim kredisi kullanan biri anlaşmalı olan banka aracılığı ile geri ödemesini taksitler halinde ve isterse indirimlerden faydalanarak gerçekleştirebilmektedir.

 

Öğrenim Kredisi Ödemesi

Öğrenim Kredisi Ödemeler ise üçer aylık dönemler halinde taksitlendirilir. Eğer  kredi tahsis edilen öğrenci bu kredinin tamamını kullanmayıp herhangi bir sebeple kredinin geri kalan kısmını iptal ettirmişsiniz sadece kullanmış olduğu orandan sorumludur.  Yine o güne kadar kullanmış olduğu kredi miktarı endeksi bağlı olarak artışın ilave edilmesinden sonra belirlenir.  Belirlenen bu oran üçer aylık dönemlerde taksitlendirilecek ve gerekli indirimler yapılarak önemlisi gerçekleştirilir.

Yorum Yap

0.0/5