Acil Kredi Başvurusu

Sitemizde yer alan KVKK Aydınlatma Metni
Please wait...

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır

Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya noter tasdikli suret,
İkametgâh belgesi veya hatlı sabit cep telefonu, sabit telefon,
doğalgaz, su-elektrik faturası (Son 3 ay içinde düzenlenmiş),
Gelir Belgesi, Alınacak konutun tapu aslı üzerinden fotokopisi.

Ücretli Çalışanlara

Kredi Başvurusu Ücretli Çalışanlar için Genel belgelere ek olarak;
Son aya ait maaş bordrosu veya şirket yazısı (Şirket yazısı alınıyorsa şirketin yetkili imza sirküleri).

Şahıs Firması

Şahıs Firmasi Sahipleri/Serbest Meslek Sahipleri için Genel belgelere ek olarak;
Ticaret Sicil Gazetesi / Oda kayıt belgesi,
Vergi levhası,
Son üç yıl onaylı bilanço,
Gelir tablosu/Hesap özeti,
Cari yıl mizanı/Cari yıl hesap özeti.

Tüzel Kişi Firma Ortakları içinGenel belgelere ek olarak;
Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, son sermaye dağılımını gösterir),
İmza Sirküleri,
Vergi levhası,
Bilanço-gelir tablosu (son 3 yıl onaylı),
Cari yıl imzası,
Faaliyet belgesi.

#izmir kanayan yaramızdır..

Uzmanlar kredi borçsuz günler diler