fbpx
0284 212 42 01 - 0284 212 74 53

Sosyal Medyada Biz}

Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10’uncu maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Uzmanlar gayrimenkul aracılık komisyonculuk ve danışmanlık hizmetleri, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Uzmanlarkredi.com web sitesi sabihi olarak Uzmanlar gayrimenkul aracılık komisyonculuk ve danışmanlık hizmetleri tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Uzmanlarkredi web sitesine üye olma, sitemizi kullanma ve abonelik hizmetlerinden yararlanmanız gibi durumlarda 6698 sayılı yasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde kalmak kaydıyla toplanabilmektedir.

Toplanan veriler, hizmetlerimizin eksiksiz yürütülebilmesi amacıyla işbirliği içinde olduğumuz üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla veyahut mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

Veri paylaşımıyla; hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir.

Daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası sayfalarımıza göz atabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda iletişim sayfamızda bulunan yollardan dilediğinizi tercih ederek bize başvuru yapabilirsiniz.

Son güncellenme tarihi: 11/07/2018 12:23