You are currently viewing Kentsel Dönüşüm Kredileri
Kentsel Dönüşüm Kredileri

Kentsel Dönüşüm Kredileri

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kentsel Dönüşüm Kredileri Çevre ve şehircilik bakanlığının denetimi altında 6306 sayılı kanun yürürlüğe girecek kentsel dönüşüm gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  Ülkemizde depreme dayanıksız ya da ekonomik ömrünü tamamlayan sağlıksız binalar hızlı bir biçimde güvenli hale dönüştürülmek ve yenilenmek amacıyla bu kanun kapsamında kentsel dönüşüme  alınmıştır.  Kanunun amacını bakıldığında afet riski altında olan ve afet riski dışında kalan binaların bulunduğu arazilerde ya da arsalarda sanat ve sen kriterlerine uygun olarak,  güvenli ve sağlıklı yaşamayı sağlamak üzere iyileştirme,  tasfiye  ve yenilemeleri dair olan esas ve usuller belirlenmek istenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Yasalar Hakkında

Bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için de 6306 sayılı kanun çıkarılmış ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeliği olarak hukukta yerini almıştır.  16 Mayıs 2012 tarihinde çıkan 6306 sayılı kanun ile birlikte riskli yapılar,  riskli alanlar ve rezerv yapıların tespiti;  riskli yapıların yıktırılması, yapılacak planlamaya dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespiti,  hak sahibi olacak kişilerle yapılacak anlaşma ve yardımlar,  yeniden yapılacak yapılar kanun kapsamında usul ve esasları belirlenecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenledir kanunla birlikte kentsel dönüşüme tabii olan depreme dayanıksız ya da ekonomik ömrünü tamamlayan binaların tespiti, yıkılması ve yenilenmesi yönüyle bu yönetmelik kapsamındadır.

 

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bina sahiplerinin ya da kanuni temsilcilerinin mülkiyetin riskli olup olmadığını tespit etmeleri masrafları kendilerine ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na başvurarak gerçekleşmektedir.  Bu binaların risk raporunun çıkartılması için belediyeler,  il özel idareleri,  büyükşehirler,  bir şehir belediyeleri,  büyükşehir ilçe belediyeleri ve bakanlık tarafından lisans verilmiş olan kurumlarca tespit edilmektedir.  Binalardaki hasar ya da eskilik derecesinin belirlenmesi için herhangi bir çoğunluk aranmamaktadır.  Bunun için mülk sahiplerinden birinin ya da kanuni temsilcinin müracaatı yeterli olmaktadır.  Müracaat için tapu belgesi ve kimlik belgesi fotokopisi yeterlidir.

Kentsel Dönüşüm Kredi Başvurusu

Mülkiyetlerin  riskli yapıda olup olmadığı için deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde tespit edilmektedir.  Yapılan çalışmalardan sonra mülkiyetini riskli olduğu tespit edilirse tespit yapan kişiler  tarafından Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’ne bildirimi yapılır.  Çevre ve şehircilik il müdürlükleri bu raporları olumlu olarak değerlendirilirse ilgili tapu müdürlüğüne gönderirler.  Böylece mülkiyet tapu kütüğüne riskli yapı şerhi ile düşülür. Bu şerh sonrası ise  tebligattan sonraki 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki çevre ve şehircilik il müdürlüğü ‘ne itiraz edilebilmektedir.  Eğer iyi itiraz yapılmazsa tebligattan sonraki 60 günden sonra mülkiyetin yatırılması söz konusudur.

 

Kredi Alamıyorum

Eğer yapının riskli oldu rapor tarafından tespit edilmiş köy düzeni yıkım ruhsatı alınır.  Tespit raporundan itibaren normal süre 60 gündür ve bu normal sürüye 30 gün ek süre verilerek 97 içerisinde mülkiyetin boşaltılması ve yıkılması gerekir.  Sahipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar ise masrafları sahiplerini ait olmak üzere bakanlık tarafından yaptırılmaktadır.  Tabii ki yıkım sonrasında arsaya dönüşen parsellerin sahipleri arsayı kendileri değerlendirilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman parsellerin tevhit edilmesi,  bireysel ya da birleştirilerek ya da imar adası olarak uygulama yapılması,  yeniden bina yapılması,  payların satılması, kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı ile diğer usuller bakımından değerlendirilmesi sahip olunan hisseleri oranında paydaşların 2/3 çoğunluğu ile karar verilir.

Kentsel Dönüşüm Hakkında

Karar alındıktan sonra bir  tutanağa bağlanır ve kat sahibi olan herkesi imzalatılır. Bunun dışında ayrıca mülk sahipleri riskli olan yapıyor onayladıktan sonra binayı kendileri yıkılarak yeniden yaptırmak isteyebilirler.  Böyle bir karar alınırsa inşaat firmaları ile kat karşılığında anlaşır inşaat sözleşmesi imzalayabilirler.   Kentsel dönüşüm kapsamında birtakım teşvik ve yardımlar söz konusudur.  Bunlardan birincisi kira yardımıdır.  Yine 6306 sayılı kanun hükümlerinde tahliye edilmiş olan binaların sahiplerini ya da kiracılarına kira yapılabileceği hükmü yer almaktadır. Kira yardımının süresi  riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay olup kamulaştırılan binalarda ise 5 aydır.  Riskli alanlarda kira yardımı ise 36 ay olarak belirlenmiştir. 2016 yılında kira bedeli olarak 795 lira belirlenmiştir. Kira yardımı dışında kentsel dönüşüm kapsamında kredi faiz desteği ile sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kredileri Yasalar

Burada daha yeni 6306 sayılı kanun hükümlerince mülkiyetin 100 metre kare olan kısmı için kredi olanağı sağlanmaktadır.  Kredi vadeleri 120 aya kadar uzatılmaktadır.   Kentsel dönüşüm kredisi bakanlık ile anlaşmalı bankalar tarafından verilmektedir.  Hemen her banka bu anlaşma çerçevesindedir ve kentsel dönüşüm kredisi vermektedir.  Faiz oranları ise %50 olarak belirlenmiştir.

Eğer kredi alamıyorum diyorsanız en uygun krediler içinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Uzmanlar Kredi borçsuz günler diler..

This Post Has One Comment

  1. Savas Ermiş

    Benimde , 5.000 Tl ihyiyacım var toplam borcum 1500 Tl tabi rahat etmek ve krediyi çabuk kapatmak için
    5.000 yazdım düzenli ödemem durumunda tekrar
    çıkacağının farkındayım yardımcı olursanız sevinirim

Bir cevap yazın