Skip to content Skip to footer

Hayvan Bakımında Besicilik Kredisi

Hayvan Bakımında Besicilik Kredisi Günümüzde ülkemizde her alanda üretimden çok tüketime yönelmiş bulunmaktayız ve bu gıda alanında da hızla büyümekte olan bir sorun oluşturmaya başlamaktadır. Üretim yapmak ekonominin iyileşmesi ve paranın değer kazanması açısından çok önemlidir. Çünkü tükettiğimiz kadarını üretmek ihtiyaçlarımızdaki maliyeti azaltır ve fazlasını üretip ithalat yapmak da ülkeye yabancı para girişini arttırıp destekleyerek ekonomide iyileşmeyi gerçekleştirir. Hayvan bakımında Besicilik kredisi olanakları ve hayvancılık için yapılan iyileştirme çalışmaları da bu konuda ülke gündeminde önemli bir gelişme olmuştur.

Besicilik Kredisi Nedir

Besicilik Kredisi Ne yazık ki birçok alanda olduğu gibi hayvancılık sektöründe de ülkemizin elverişli arazisi ve verimli coğrafi koşullarına rağmen olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle bu aşamaya gelmiş ve üretmekten çok tüketmeye meyilli bir toplum örneği oluşturmaya başlamışızdır. Hayvancılığın büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere çeşitleri mevcuttur ve her çeşitte de hayvan bakımında önemli noktalar bulunmaktadır. Hayvan bakımı, masraflı ve yoğun ilgi isteyen, emek gerektiren bir iştir. Arazi ve coğrafi koşullar olarak oldukça yeterli olan ülkemizde bu konuda ekonomik sorunlar nedeniyle çiftçiler ve büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri zorlanmaktadır ve ihtiyaçlar karşılanmadığından üretim hacmi gün geçtikçe azalmaya başlamaktadır.

Besicilik Kredisi Nasıl Alınır

Besicilik Kredisi Bu konuda teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır; çünkü hayvancılıkta yem, ilaç, bakım, aşılama, sulama, elektrik gibi giderler göz önüne alındığında besiciler zor durumda kalmaktadırlar. Hayvan bakımıyla uğraşan üreticiye yardım eli devlet teşvikiyle uygulanan ve bankaların da imkân sağladığı besicilik kredisi olanağıyla uzanmaya başlanmıştır. Besicilik kredisi büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kapsayan, kümes hayvanları, arıcılık, süt hayvancılığı gibi tüm alanlarda ihtiyaca karşılık veren bir kredi ve kolaylık uygulamasıdır. Birçok banka her bir hayvancılık çeşidi için farklı olarak düşük ve uygun faiz olanakları ile besicilere ve hayvancılıkla uğraşan yerli üreticiye teşvik olabilmesi adına besicilik kredisi uygulamasını faaliyete geçirmeye başlamışlardır.

Besicilik Kredisi Kullanımı

Besicilik Kredisi Bu kapsamda sadece hayvanların alımında değil bakım esnasında ihtiyaç duyulan tüm masrafların karşılanabilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu masraflar hayvanın alımı, kesimi, ulaşımı, veteriner gibi hususi sağlık hizmetleri, aşı ve ilaçlaması, yemi, elektrik ve su gibi ihtiyaçları kapsamaktadır. İlk etapta makul gelen fiyatlandırmalar bu aşamalar dikkate alındığında anlaşılacağı üzere çok da uygun olmayıp üreticiyi son dönemde ekonomik şartlar nedeniyle zarara uğratan ve mağdur eden bir çalışma sahası haline gelmiştir.

Besicilik Kredisi Alabilir Miyim

Bu durum dışa bağımlılığımızı artırdığı gibi kırsal alandaki nüfus oranını da etkilemiş ve kentsel göçleri de artırmış ve bu bağlamda ülkede çarpık kentleşme sorununun yaşanmasına da ön ayak olmuştur; çünkü mevcut arazisinde hayvancılık yapamamaya başlayan üretici büyük şehirlerdeki iş imkanlarının daha fazla olması nedeniyle verimli arazisini bırakıp şehre yerleşmeye başlamıştır.

Hayvancılık Faaliyetleri

Besicilik Kredisi Yapılması gereken bu noktada onları verimli alanlarına yönlendirip hayvancılık faaliyetlerini canlı tutmalarını sağlamak ve ekonomiye katkılarını bu alanda belirli bir standarda yükseltmeye çalışmaktır. Çünkü besicilikle ilgilenen insanlara şehirdeki iş gücünden daha çok bu alanlarda, coğrafi koşullar elverdiği sürece üretim hattında ihtiyaç vardır ve her zaman desteklenmeleri gerekmektedir. Onların üretim hattında kalması ekonomimizi ve refah seviyemizi arttıracak en önemli uygulamalardan biridir.

Besicilikte Devlet Teşviki

Besicilik Kredisi Bunun önemini çok iyi kavrayan bankalar da teşviki artırarak 12 ay sonrasına varan geri ödeme fırsatları sunmuşlardır ve uygun faizlerle besicilik kredisi uygulamasını faaliyete geçirmişlerdir.

Özetle önemini özellikle vurguladığımız hayvancılık hakkında bankaların ve devletin teşviklerinin ve besicilik kredisi uygulamalarının devam etmesi ve ilerleyen zamanlarda da hayvan bakımıyla ilgilenenlerin yararına iyileştirilmesi gerekmektedir.

Uzmanlar Kredi Borçsuz günler diler..

Yorum Yap

0.0/5