Skip to content Skip to footer

Borç ve Borç İlişkisi Nedir?

Borç ve Borç İlişkisi

Borçlar, eşitler arasında meydana gelen, borç ilişkisi adı verilen bir disiplindir. Borç ilişkisini düzenleyen bir kanundur. Özel hukuk açısından tanımlandığı zaman,

 • Alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf aralarında meydana gelir.
 • Borçlu olan tarafın alacaklı kişiye karşı belli bir davranış ediminde bulunmakla yükümlüdür.
 • Alacaklının da borçludan bu ifayı talep edebileceği hukuki bir bağdır.
 • Dar anlamda borç ilişkisi, para borcunu ifade etmektedir.
 • Borç kavramı, alacaklının borçludan istemeye yetkili olduğu sistemdir. Bu ilişkinin en temel kaynağı sözleşmedir.
 • Doğum anı yönünden aynı anda ya da farklı zamanda doğabilir.
 • Ani edim durumunda ise alım satımda.
 • Borç ilişkisi, iki taraf arasında gerçekleşen bir hukuki bağdır.
 • Bu bağ gereğince bir şeyi vermek, yapmak ya da yapmamak borcu altına girmektedir.
 • Alacaklı taraf ise borcunu ifa etmesini isteme hakkına sahiptir.

Borç ve Borç İlişkisinin Arasındaki Fark

Borç, alacaklı kişinin borçludan istemeye yetkili olduğu bir kavramdır. Borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu. Borç ilişkisi ise, bir organizma olarak tanımlanabilir. Tek bir alacak hakkı meydana getirmesi istisnai durumdur. Bu da haksız durumdan doğan tazminatta yer alır.

 • Bireysel borçlar:
  Kişinin başka kişilerden, kurumdan veya bankadan aldıkları borçlardır.
 • Kurumsal borçlar:
  Kurumun başka kurumlardan, bireyden ya da finans kurumundan aldığı borçtur.
 • Kamusal borçlar:
  Devletin kamu işinde kullanmak üzere yapmış olduğu borçlanmadır.
 • Borç kapatma kredisi

Kredi Danışmanlık Başvurusu

  Borçları Toplayan Yöntemler için Başvuru formunu doldurunuz.

  Yorum Yap