Skip to content Skip to footer

Birincil Piyasanın Pazarlama Sektörüne Etkileri

kredi başvurusu

Birincil Piyasanın Pazarlama Sektörüne Etkileri. Uzmanlar Kredi Danışmanlık Araştırıyor. Kredi Başvurusu İçin Altta Yer Alan Formu Doldurunuz

[iphorm id = “2” name = “hızlı kredi”]

Birincil piyasa ihracat işlemlerinde ilk adımın gerçekleştiği piyasaya birincil piyasa adı verilmektedir. Bu işlemlere örnek olarak herhangi bir ürünün ilk kez pazara çıkarılması ya da bir gayrimenkulün herhangi bir şirket aracılığı olmadan banka ya da farklı bir kurum tarafından doğrudan alınması verilebilir. Birincil piyasalara resmi makamların işlemleri de dahil edilmektedir. Örneğin resmi bir kurumun ihale yöntemi ile satışa sunduğu işletme ve yönetimler birincil piyasaya dahil edilebilir. Fakat bu işlemlerin bir sonraki basamağı olan ve yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen satın alma ya da devir işlemleri ikincil piyasa çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Birincil Piyasanın Pazarlama Sektöründeki Etkisi Nedir? Birincil piyasa pazarlama alanına nasıl etki eder konusunu detaylandırmadan önce pazarlama tanımını tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Herhangi bir ürün veya hizmet aracılığı ile alıcılardan kâr etme amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin tümüne pazarlama ismi verilmektedir. Söz konusu bu kâr ölçüsü kimi zaman para olurken kimi zaman da marka ya da firmanın daha fazla değer kazanması olarak görülebilir. Pazarlama sürecinde satış stratejisi ve hedef kitle belirleme gibi önemli unsurlar bulunmaktadır. Birincil piyasalar ise bu unsurların temelindeki ilk adımları kapsar.

Birincil piyasa pazarlama sektörü ancak birincil ve ikincil piyasanın birbirleri ile uyum içerisinde çalışması sonucunda yeterli hareketlilik kazanır. Bu yüzden bu iki piyasanın tek başına değerlendirilmesi ve başarıya ulaşması pek mümkün değildir. Bu sektörde hedeflere ulaşmak adına birincil piyasaya dair doğru bir pazar araştırması gerçekleştirmek ve üretim faaliyetlerine yoğunlaşmak oldukça önemlidir. Sonrasında ise stratejilerde alıcıya odaklanmak, kâr tablosunu çıkarmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak gerekmektedir. Elbette günümüzde pazarlama sektörü teknoloji ile birlikte değiştiği için ürün ve hizmeti tanıtma aşamasında birincil ve ikincil piyasa araştırma unsurları birlikte de kullanılabilir.

Pazarlamada Birincil Ve İkincil Piyasa Araştırmaların Avantajları Nelerdir?

Pazar araştırması yaparken kişilerin kullanabileceği iki tür yöntem bulunmaktadır. Bunun başında bir firmanın ürününü sürmek istediği pazara dair tüm detayları kendisinin incelediği birincil piyasa araştırması gelir. İkincil piyasa araştırmasında ise söz konusu bu detayları inceleyenler aracı firma ya da kurumlar olabileceği gibi firma geçmiş veriler üzerinden de araştırmasını yürütebilmektedir.

Birincil pazar araştırma şekli elbette ikincil piyasa araştırmasına oranla çok daha net ve güvenilir verilerin elde edilmesini sağlar. Çünkü firma kendi ihtiyaçlarını doğrudan farkındadır ve ulaştığı her bilgiyi kendi beklentileri doğrultusunda uygulamaya koyabilir.

Öte yandan birincil olarak yapılan piyasa araştırması çok daha fazla bir maliyete sebep olabilir. Çünkü bu araştırmalarda daha önce hiç elde edilmemiş verilere ulaşmak hedeflenir. Bazı ürünler farklı hedef kitlelerine ilk kez tanıtılmak amacıyla ücretsiz olarak dağıtılabilir. Aynı şekilde birçok grupla görüşme gerçekleştirilerek pazarın nabzını doğru şekilde ölçmek gerekir. Bu nedenle hem maliyet hem de zaman açısından birincil piyasa araştırmaları daha zorlu süreçlerdir.

Seconder olarak da adlandırılan ikincil araştırmalar ise öncesinde oluşturulmuş herhangi bir temele dayanarak mevcut veriler üzerinden gerçekleştiği için birincil pazar araştırmalarına oranla daha ucuz, hızlı ve kolay erişebilir sonuçlar vermektedir. Bu noktada mevcut firmanın yapısı ve hedefi doğrultusunda doğru piyasa araştırması yapılması oldukça önemlidir.

Uzmanlar Kredi borçsuz günler diler..

Yorum Yap

0.0/5