Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Genel Belgeler

Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya noter tasdikli suret,
İkametgâh belgesi veya hatlı sabit cep telefonu, sabit telefon,
doğalgaz, su-elektrik faturası (Son 3 ay içinde düzenlenmiş),
Gelir Belgesi, Alınacak konutun tapu aslı üzerinden fotokopisi.

Ücretli Çalışanlar için Genel belgelere ek olarak;
Son aya ait maaş bordrosu veya şirket yazısı (Şirket yazısı alınıyorsa şirketin yetkili imza sirküleri).

Şahıs Firmasi Sahipleri/Serbest Meslek Sahipleri için Genel belgelere ek olarak;
Ticaret Sicil Gazetesi / Oda kayıt belgesi,
Vergi levhası,
Son üç yıl onaylı bilanço,
Gelir tablosu/Hesap özeti,
Cari yıl mizanı/Cari yıl hesap özeti.

Tüzel Kişi Firma Ortakları içinGenel belgelere ek olarak;
Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, son sermaye dağılımını gösterir),
İmza Sirküleri,
Vergi levhası,
Bilanço-gelir tablosu (son 3 yıl onaylı),
Cari yıl imzası,
Faaliyet belgesi.